Úprava povrchu plastů nízkotlakou plazmou

Ve speciální komoře značky Tantec nízkotlakou plazmou aktivujeme a upravujeme povrch nepolárních plastů (PE, PP). Plastové díly s takto upraveným povrchem je následně možné potiskovat, lakovat i lepit běžnými způsoby i materiály, čímž se výrazně rozšiřují možnosti zpracování těchto plastů a snižuje se finanční náročnost těchto následných operací.