O naší firmě

TOMATEX Otrokovice, a.s. je firma s téměř stoletou tradicí výroby textilních materiálů. První výrobu především pro obuvnický průmysl zahájila v Baťově (dnešních Otrokovicích) firma Baťa, po znárodnění výroba pokračovala pod značkou Svit a v roce 1993 došlo privatizací k založení společnosti Tomatex, s.r.o.

V roce 1994 byla výroba rozšířena i na materiály pro automobilový průmysl, roku 1999 byla firma transformována na akciovou společnost. V současné době ve firmě pracuje okolo 320 zaměstnanců, roční obrat firmy je přibližně 25 mil. EUR.

Výrobní program zahrnuje zušlechtění a finalizaci textilních materiálů, koženek a přírodních usní. Tvoří uzavřený výrobní cyklus, který umožňuje jak vysokou operativnost z hlediska komplexní dodávky materiálů od jednoho dodavatele, tak i vysokou flexibilitu nutnou pro rychlou výrobkovou inovaci a vytváření materiálů „na míru” dle požadavku zákazníka. V případě potřeby je vlastní výroba doplňována externě s cílem maximálně uspokojit přání našich odběratelů.

Aktuálně je přibližně 90% produkce směřováno do oblasti automotive, zbývajících 10% tvoří textilní materiály pro obuvnické, galanterní, sportovní, zdravotnické a jiné technické účely.

Kvalita je představována vysokou a trvalou úrovní všech našich procesů, výrobků i služeb a je podpořena zavedenými systémy jakosti ISO TS 16949 a ISO 14 001. Certifikáty vydala společnost TÜV GmbH. V roce 2015 jsme získali certifikát CCC.

Inovace výrobního procesu a výrobků ve společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s.

Společnost TOMATEX Otrokovice, a.s. se rozhodla v rámci inovace svého výrobního procesu využít možnost čerpání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dotační prostředky byly použity na nákup nového řezacího plotru ZÜND D3 2XL-3200 včetně příslušenství.

Nové zařízení by mělo přispět k větší efektivnosti výroby zejména výrazným zlepšením kvality a přesnosti výrobků a výtěžnosti vstupních materiálů.

23
Let jsme tu pro vás
>200
Spokojených zákazníků
70 %
Produkce směřuje do zahraničí
>99 %
Kvalita našich produktů

Kvalita je představována vysokou a trvalou úrovní všech našich procesů, výrobků i služeb a je podpořena zavedenými systémy jakosti.

Dodavatelé

Není-li mezi firmou TOMATEX Otrokovice a.s. a dodavatelem dohodnuto jinak, platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice, a.s. vystupuje jako odběratel, připojené Všeobecné nákupní podmínky. V případě, že kupní smlouva mezi odběratelem a dodavatelem nestanoví jiné výslovně uvedené ustanovení, má se za to, že se řídí obsahem těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny výrobky a služby dodávané dodavatelem.

Kupní smlouvou se rozumí písemně uzavřená smlouva nebo závazná objednávka odběratele, která je učiněna písemnou či elektronickou formou a která je akceptována dodavatelem. Smlouva, resp. objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci dodavatele a odběratele (IČ, sídlo, místo podnikání, oprávněná osoba), druh, cenu, množství požadovaného zboží, dodací lhůtu zboží a případně další dodací podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek.

Specifické požadavky pro konkrétní výrobky resp. projekt jsou podrobně uvedeny v dokumentu „Dohoda o kvalitě“, který je pro dodavatele závazný včetně všech příloh a doplňků.

Kvalita a životní prostředí

Značka TOMATEX je synonymem flexibility a kvality. Pro její zajištění využíváme různé druhy měřícího zařízení.